Ränteavdrag i fastighetsbranschen och den finansiella sektorn – vad innebär regeringens lagförslag?
Måndagen den 9 oktober 2017

I juni i år presenterade regeringen sitt förslag till nya skatteregler som kraftigt begränsar avdragsrätten för räntekostnader i bolagssektorn, genom en EBIT- eller EBITDA-baserad begränsningsregel. 

Därutöver förslås bland annat särskilda skatteregler för finansiell leasing, en begränsning av utnyttjandet av underskott från tidigare år under en övergångsperiod och en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 20 procent.

Regelförändringen kommer att få stor påverkan i stort men särskilt för fastighetsbranschen och den finansiella sektorn, men innebörden av förslaget och dess praktiska konsekvenser är inte självklara.

  • Hur skall egentligen det komplicerade förslaget tolkas och förstås?
  • Vad är remissinstansernas syn på förslaget och vilka invändningar har framförts?
  • Sett i ljuset av paketeringsutredningens förslag, har vi nu framför oss en kraftig överbeskattning av fastighetsbranschen jämfört med andra branscher?
  • Hur påverkas t.ex. det internationella kapitalets intresse för Sverige och hur påverkas bostadsbyggandet?
  • Vilka effekter kan det få för företag inom den finansiella sektorn?

Den 26 september löpte remisstiden ut. Du är välkommen till ett frukostseminarium där vi går igenom de bärande delarna av regeringens förslag, samlar upp reaktionerna och analyserna i inkomna remissyttranden samt lämnar våra tankar kring möjligheterna till förslagets genomförande samt förväntade effekter med inriktning på företag i fastighetsbranschen och i den finansiella sektorn. 

Seminariet presenteras av Peter Lindstrand, Tax Partner på PwC, Johannes Ernst, Senior Tax Manager på PwC och Daniel Glückman, Tax Director på PwC. 

Datum och tid Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 08.30-10.00
Frukost serveras från kl. 08.00
Plats PwC, Torsgatan 21 - Auditorium, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast torsdagen den 5 oktober 2017
Kontakt Om du har frågor maila Marzena Dabrowska
eller ring 0725-84 91 45

Välkommen!