Är du redo att ta årsredovisningen in i en ny digital era med XHTML och iXBRL?
Måndagen den 27 maj 2019 kl. 08.00-09.30

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 1 januari 2020 ska alla bolag med värdepapper noterade på reglerad marknad upprätta maskinläsbara årsredovisningar i XHTML-format. För koncerner som tillämpar IFRS skall även koncernsiffror märkas upp med taggar i iXBRL-format. Kravet kommer från ESEF, European Single Electronic Format, och är en ny regulatorisk teknisk standard med sitt ursprung i EU:s Öppenhetsdirektivet. Den digitala årsredovisningen ska registreras hos Finansinspektionen.

Syftet med ESEF är att de europeiska börsbolagens årsredovisningar ska bli mer lättillgängliga för användare som önskar göra jämförelser och analyser mellan börsbolagens räkenskaper.

För att övergången till en årsredovisning upprättad i XTHML-format med iXBRL-taggar skall bli lyckad krävs förberedelser. En projektplan bör upprättas, processer ses över, personal fortbilda sig, tjänsteleverantörer utvärderas och nya mjukvarulösningar upphandlas. Denna morgon kommer vi att beröra de områden du behöver känna till för att orientera dig i regelverket, vad som kommer att krävas av din organisation, vilka kunskaper som behövs och vilka kontakter som behöver knytas.

PwC välkomnar därför dig till ett frukostseminarium den 27 maj på temat ESEF och maskinläsbara årsredovisningar.

Är din organisation redo att ta årsredovisningen in i en ny digitala era?

Program
08.00-08.30 Frukost och registrering
08.30-09.30 Seminarium: Är du redo att ta årsredovisningen in i en ny digital era med XHTML och iXBRL?
   
Datum och tid Måndagen den 27 maj 2019, kl. 08.00-09.30
Plats PwC, Torsgatan 21, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast måndagen den 20 maj 2019
Kontakt Om du har frågor maila Eva Englund
eller ring 010-212 58 87

Välkommen!