DAC 6 - Rapporteringspliktiga arrangemang och
erfarenheter från den polska implementeringen

Torsdagen den 13 juni 2019

Arbetar du som CFO, skattechef eller med compliance alternativt risk
Välkommen till PwC:s seminarium om DAC 6!

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang” tar EU:s agenda för skatt och transparens till en ny nivå. Direktivet ålägger rådgivare/företag att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om vissa händelser fr o m 25 juni 2018 som har karaktär av skatteundandragande. Det svenska lagförslagets som presenterades under januari i år och som skall tillämpas per den 1 juli 2020, innebär, i likhet med EU direktivet, höga sanktionsavgifter om rapportering inte sker i rätt tid.

Det är därför särskilt viktigt för företag att på ett tidigt skede påbörja ett internt arbete med att skapa och implementera relevanta interna processer för att identifiera olika rapporteringspliktiga arrangemang. Då olika regler gäller i olika länder är det viktigt att dessa processer fångar allt av intresse - oberoende av var arrangemanget har initierats.

Under vårt seminarium kommer vi att gå igenom följande:

  • En redogörelse av DAC 6-direktivet, det svenska förslaget "Rapporteringspliktiga arrangemang" och en kort genomgång av remissvar.
  • Presentation och genomgång av PwC:s nya verktyg för identifiering och loggning av rapporteringspliktiga transaktioner.  
  • Panelsamtal med Agata Oktawiec, PwC Polen, om erfarenheter av den polska implementeringen av DAC 6 som trädde i kraft den 1 januari 2019.
  • Seminariet kommer att hållas av Marcus Hammarstrand som har mångårig erfarenhet av internationella skattefrågor.

Vi hoppas på ett aktivt deltagande med många intressanta diskussioner!

Datum och tid Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 12.30-14.00
Lunch serveras från kl. 11.30
Plats PwC, Torsgatan 21 - Auditorium, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 7 juni 2019
Kontakt Om du har frågor maila Sara Åkesson

Välkommen!