Relevant, uthålligt och starkt - Bygg ett ideellt varumärke som ger genomslag
Tisdagen den 11 juni 2019

Välkommen till ett spännande frukostseminarium hos oss på PwC!

För många ideella organisationer har ett starkt varumärke stor betydelse. Det kan dels handla om att nå ut med sina ändamålsfrågor och uppleva som legitim, dels vara en förutsättning för att attrahera medlemmar, finansiärer och medarbetare. 

På kommersiella marknader säger man idag att, konsumenterna köper inte en produkt, de joinar ett varumärke. Detta förhållande påverkar även ideella organisationer som konkurrerar om människors uppmärksamhet och engagemang. Kanske är medlemmar och volontärer idag lika lättrörliga som konsumenter och väljare?

Denna ideella frukost handlar om att bygga ett varumärke så att det är relevant år efter år. Fredrik Lundgren, på PwC:s Experience Center, har stor erfarenhet av att bygga ideella och kommersiella varumärken. Han utgår från Svenska Turistföreningen och ger dig konkreta tips om hur en ideell organisation kan bygga sitt varumärke.

  • Hur gör du för att bygga ett varumärke som alltid är aktuellt?
  • Hur kommer det sig att ett 130-årigt varumärke som Svenska Turistföreningen lyckas bli omtalat och aktuellt för en yngre målgrupp?
  • Hur ska varumärken tänka i en digital värld?
  • TAP-modellen. Tap into conversations.
  • Tre exempel från hur Svenska Turistföreningen har jobbat med varumärket.

Seminariet kommer att ledas av:

Fredrik Lundgren, Creative Director på PwC:s Experience Center, har över 20 års erfarenhet att jobba med varumärken i en digital värld. Han har under flera års tid jobbat med varumärken som Cancerfonden, ActionAid och Svenska Turistföreningen. Han berättar historien om hur STF lyckades attrahera en yngre målgrupp och bygga ett varumärke för framtiden.

Datum och tid Tisdagen den 11 juni 2019, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 7 juni 2019
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson eller ring 010-212 57 84.
Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Martin Nääs eller ring 010-213 24 62. 

Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!