Strategi, konflikt och kontroll - Om styrelsearbete i ideella organisationer
Tisdagen den 10 september 2019

Styrelsen i en ideell organisation har ofta höga förväntningar på sig. Den ska strategiskt driva organisationens ändamål framåt samtidigt som den har ansvar för kontroll över ekonomi och är arbetsgivare för åtminstone den högste tjänstemannen. Är organisationen en förening ska den dessutom företräda sina medlemmar på lämpligt sätt. Många gånger ska detta göras inom ramen för ett ideellt engagemang och på begränsad tid, i en organisation med stora ändamål och relativt små resurser.

Den här ideella frukosten ägnas åt styrelsens roll och hur styrelsearbetet kan utvecklas för att skapa mer värde för organisationen och dess ändamål. Reflektioner blandas med tips och förslag. Frukosten passar såväl för styrelseledamöter och valberedare som för tjänstemän som på olika sätt är aktiva i styrelsearbetet.

Seminariets innehåll:

  • Styrelsen olika roller
  • Styrelsen som strategiskt organ
  • Värdeskapande kontroll
  • Valberedningens viktiga roll
  • Några nycklar till gott styrelsearbete

Föreläsare är Johan Sverker, som till vardags är rådgivare på PwC för den ideella sektorns frågor och där främst arbetar med styrning, ledning och organisering av ideell verksamhet. Johan är också lärare på Styrelseakademien och har arbetat med ett stort antal styrelser i större och mindre organisationer. Han har också över tio års erfarenhet som verkställande ledamot i styrelsen i en ideell förening. 

Datum och tid Tisdagen den 10 september 2019, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 6 september 2019
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson eller ring 010-212 57 84. Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Martin Nääs eller ring 010-213 24 62.

Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

 

För mer information om vad som är aktuellt just nu besök oss på:
www.pwc.se - "PwC-Ideell sektor".