Att få det att fungera - komplexitet i praktiken i ideella organisationer
Tisdagen den 12 november 2019

Välkommen på frukostseminarium hos oss på PwC!

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där gamla metoder för att styra inte alltid fungerar och behöver ersättas mot nya sätt att leda och involvera. Ofta ställs detta på sin spets när en ideell organisation på ett eller annat sätt behöver arbeta med förändring. Inom den ideella sektorn består organisationer ofta av en blandning av förtroendevalda, professionellt anställda och frivilliga medarbetare vilket gör det viktigt att arbeta med metoder som involverar och engagerar alla medarbetare.

Seminariet är till för alla som är nyfikna på innovationskultur och att arbeta med komplexitet och vänder sig till anställda och förtroendevalda ledare i civilsamhället som vill utveckla sin förmåga att leda i komplexitet. I alla organisationer är det viktigt att vara medveten om nivån av komplexitet i arbetsmiljön, något som vi alltmer behöver förhålla oss till dagligen.

Timmen som seminariet pågår kommer att vara interaktiv, och vi kommer att utforska komplexitet och hur vi kan bemöta den komplexiteten vi står inför varje dag. Vi introducerar ett tredimensionellt angreppssätt där medarbetare involveras tvärs över organisationen: Kommunicera, Involvera och Transformera.

Seminariet kommer att ledas av:

Lina Högstedt, tjänstedesigner på PwC:s Experience Center. Lina hjälper företag skapa tjänster som kunder och anställda älskar, är hållbara och innovativa. Hon är expert på design thinking, socialt entreprenörskap och kvalitativ research.

Ingrid Hauggaard, processledare på PwC:s Experience Center. Hennes kompetens är att designa miljöer där grupper får fördjupa lärande, lösa problem på kreativa sätt, och utforska viktiga ämnen tillsammans.

Robin Lewis, facilitator på PwC:s Experience Center. Robin är specialutbildad i processdesign, facilitering, design thinking och att skapa effektiva team. Han har tidigare jobbat inom skolan, och använder nu den erfarenheten för att stötta lärandeprocesser och förankring av nya kunskaper.

Datum och tid Tisdagen den 12 november 2019, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 8 november 2019
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson eller ring 010-212 57 84. Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Martin Nääs eller ring 010-213 24 62.

Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

För mer information om vad som är aktuellt just nu besök oss på:
www.pwc.se - "PwC-Ideell sektor".