De nya 3:12-reglerna - hur påverkas du?

Den 1 november  presenterar 3:12-utredningen sina förslag till skatteändringar för ägare till fåmansföretag. Sannolikt kommer det att ha stor betydelse för dig som ägare, och därför vill vi bjuda in dig till våra informationsträffar där våra skatterådgivare Daniel Ek och
David Husahr reder ut de största förändringarna.

Den pågående 3:12-utredningen ser över beskattningen av utdelning och kapitalvinster för dig som ägare i ett fåmansföretag. Bland annat utreds skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet, storleken på det sparade gränsbeloppet samt hur stor del av de anställdas löner som får tillgodoräknas. Passa på att få information om hur du bör tänka inför tidpunkt och storlek på den utdelning som företaget kan och bör lämna till dig som ägare.

Seminariet är helt kostnadsfritt och vi bjuder på förtäring.

Tid och plats:

Falun

Tisdagen den 15 november kl 07.30-09.00
PwC, Kristinegatan 21
Frukost serveras från 07.30.

Borlänge

Tisdagen den 15 november kl 17.30-19.00
PwC, Häradsvägen 18
Vi bjuder på enklare förtäring.

Hedemora Torsdagen den 17 november kl 17.30-19.00
Biograf Star, Nygatan 3
Vi bjuder på enklare förtäring.
 
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 8 november 2016
Kontakt Om du har frågor maila Catarina Larsson eller tel 010-212 56 29 eller malin.x.hedman@pwc.com eller tel 010-212 92 21.

Välkommen till PwC i Borlänge, Falun och Hedemora!