Bolagsstyrning inom ideell sektor
Tisdagen den 3 december 2019

Välkommen på frukostseminarium hos oss på PwC!

Många ideella organisationer äger idag dotterbolag. Hur man bör arbeta med styrning och rapportering är ofta ett omdiskuterat område inom organisationerna. Frågorna är komplexa och det är viktigt att dels se till vilka förutsättningar som finns inom organisationen, dels till vilken målbild man har. Det handlar alltså till stor del om att säkerställa att dotterbolagens ägardirektiv och målbild kopplas till den ideella organisationens syfte. Utöver detta finns det rättsliga regler att förhålla sig till, inte minst inom bolagsrätten. 

På detta seminarium kommer vi att prata om vilka verktyg man kan använda och hur man kan tänka för att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig bolagsstyrning. Vi kommer att behandla frågor som:

  • Övergripande strategi - hur skapas en röd tråd från ideellt syfte till dotterbolagets verksamhet?
  • Vilket resultat vill vi ha av att bolagisera verksamhet - hur ska man styra mot målet?
  • Hur ska man jobba med rapportering?
  • Hur är ansvaret för verksamheten fördelat?

Föreläsare är Fredrik Ljung och Håkan Possbeck på PwC. Fredrik har arbetat som bolagsjurist i mer än 10 år och jobbar nu med att stötta företag och organisationer med juridiska frågor bland annat kopplat till styrning och kontroll. Håkan har en bakgrund som CFO och arbetar idag med att stötta ekonomifunktioner med bland annat frågor kring styrning och rapportering. 

Datum och tid Tisdagen den 3 december 2019, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 29 november 2019
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson eller ring 010-212 57 84. Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Martin Nääs eller ring 010-213 24 62.

Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

 

För mer information om vad som är aktuellt just nu besök oss på:
www.pwc.se - "PwC-ideell sektor".