Utbildning:
Skattefrågor kopplade till anställning av utländska idrottsutövare

Onsdagen den 29 januari 2020

Vid rekrytering av utländska idrottsutövare finns en rad komplexa skattefrågor och flera praktiska frågor såsom migration, folkbokföring, försäkringsskydd och sjukvård att beakta. På kursen får du lära dig om hur ersättningsklausuler kan anpassas utifrån skattesituation, möjligheter till skattelättnader och den praktiska hanteringen inför anställningens start. 

Kursen avser att ge grundläggande kunskap om de skattefrågor och andra praktiska frågor som aktualiseras vid anställning av utländska idrottsutövare. Du får en bättre förståelse för beskattningens betydelse i kontraktsförhandling och insikter i  hanteringen av kontraktet under anställningstiden. 

Innehåll

 • Hur beskattas en utländsk idrottsutövare?
 • Hur kan sign on/-off bonusar och pension hanteras?
 • Möjligheter till expertskattelättnad
 • Reglering av lön i brutto/netto?
 • Hur kan man praktiskt arbeta med skatter och kontrakt?
 • Reglering av ansvar för skatt
 • Vad gäller vid ankomst till Sverige avseende skatteregistrering och migration?
 • Hantering av försäkringar för sjukvård m.m.
 • Hantering av medföljande sambo/make/maka/barn

Utbildningen riktar sig till exempelvis:

 • sport- och ekonomichefer samt administratörer verksamma inom lagidrott,
 • agenter, och
 • sport- och ekonomiansvariga inom centrala elitidrottsorganisationer. 

Utbildningsledare:

Datum och tid Onsdagen den 29 januari 2020, kl. 10.00-16.00
Kaffe serveras från kl. 09.30 och lunch kl. 12.30
Plats PwC, Torsgatan 21, Stockholm
Kostnader 5 000 kr exkl moms per deltagare.
Vid två eller flera deltagare från samma organisation kan grupprabatt lämnas. Kontakta då valfri utbildningsledare efter anmälan.
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast onsdagen den 22 januari 2020
Kontakt Om du har frågor maila Tina Oretorp

Välkommen med din anmälan!

Källa: Adressuppgifter kan vara hämtade från vårt kundregister, Bisnode Information AB eller andra externa källor.