Nya gemensamma EU-regler för skydd av personlig integritet - Har du koll på vad som kommer att krävas?
Onsdagen den 10 september 2014

Välkommen på frukost hos PwC där vi berättar om förslaget till ny EU-förordning som kommer att gälla som en gemensam lag för hela EU-området och ersätta Personuppgiftslagen, PuL. Vi kommer att berätta om tidplanen, de föreslagna kraven och vad som innebär för ideella organisationer.

EU kommer att modernisera och ensa lagstiftningen om hantering av personuppgifter, så att den blir gemensam för hela EU-området. Målsättningen är att de nya reglerna skall träda i kraft vid årsskiftet. Individens rättigheter skärps och kraven på företag och organisationer skärps. Vi kommer att berätta om nyheterna i de nya reglerna, jämfört med PuL, avseende ökade krav på dokumenterade rutiner, organisation och ansvar, speciellt för IT-stöd och säkerhetsskydd för personuppgifter. Seminariet vänder sig i första hand till organisationer som har medlemsregister. Innehållet kan vara intressant för den som har ansvar för organisation, rutiner, IT eller allmänt ledningsansvar.

Seminariet kommer att ledas av:

Göran Laxén som är konsult hos PwC och har arbetat med projekt för att införa de nya EU-reglerna hos flera internationella koncerner. Han är civilingenjör från KTH och har en lång bakgrund som informationssäkerhetschef, men har arbetat med integritetsfrågor de senaste åren.

Magnus Olson-Sjölander som är teknikområdesansvarig på PwC. Han har magisterexamen i både informatik och företagsekonomi, och har gedigen erfarenhet av Ledningssystem för informationssäkerhet, interna kontroller för IT, IT-frågor hos ideella organisationer, bl. a. fackförbund.

Datum och tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 08.00-09.00
Frukost serveras från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 5 september 2014
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson
eller ring 010-212 57 84
Om du har några frågor om innehållet maila Elin Götling

Seminariet är kostnadsfritt för aktörer inom ideell sektor.

 

Varmt välkommen!