Årsskiftesseminarium; Skatt och redovisning
Tisdagen den 29 november 2016 i Kista Science Tower

Pass 1:
Aktuella skattefrågor inför årsskiftet


Vi presenterar skattefrågor som kan vara värda att beakta inför årsskiftet. Vi berör både inkomstsskatt och mervärdesskatt.

På seminariet kommer vi bland annat ta upp följande:

  • Åtgärder och justeringar som kan behöva göras inför årsskiftet.
  • Budgetpropositionen.
  • Praxis och andra nyheter.
  • Pågående utredningar - stora förändringar kan komma de närmaste åren.

Seminariet presenteras av Markus Zung, Mirja Hjelmberg och Thomas Borg.


Pass 2:
Redovisning - så påverkas du av förändringarna i årsredovisningslagen och K2/K3

  • Får jag ingen utdelning i år??
  • Minskar fonden för utvecklingsutgifter mina utdelningsmöjligheter?
  • Vad är egentligen exceptionella intäkter och kostnader?
  • Varför får jag inte ta intäkten när jag fakturerar? Så har jag ju alltid gjort!!
  • Har vi fått ett K3 light?
  • När måste jag egentligen bokföra mina affärshändelser?

Ovanstående och mycket mer kommer Marcus Johansson tala om på temat:"Förändringar i årsredovisningslagen som kommer att påverka ditt arbete med upprättandet av årsredovisningen 2016-12-31 oavsett om du väljer K2 eller K3."

Marcus Johansson har tidigare jobbat som revisor i 23 år och kommer nu senast från Bokföringsnämnden där han de senaste två åren jobbat med utvecklingen av
bl.a. K2 och K3. På PwC jobbar han idag som redovisningsspecialist med fokus på frågor som rör den svenska redovisningslagstiftningen.

Program
14.00 Registrering
14.30-15.45 Aktuella skattefrågor inför årsskiftet
15.45-16.00 Paus med fika
16.00-17.30 Årsredovisningslagen och K2/K3
   
Datum och tid Tisdagen den 29 november 2016, kl. 14.00-17.30
Plats Kista
Anmälan Klicka här för att anmäla dig. Du kan välja vilka pass du vill gå på. Anmälan görs senast tisdagen den 22 november 2016
Kontakt Om du har frågor maila Maja Fredlund

 

Välkommen!