Entreprenören i fokus
Tisdagen den 21 november 2017

Välkommen på lunch och mingel på Frenchi i Uppsala - kom och lyssna på vad
våra skattejurister har att säga om de nya personaloptionsreglerna och om hur du kan använda dig av skatt som kommunikationskanal.

Har du funderat på hur de anställda ska kunna belönas med optioner utan att det kostar skjortan? Det finns ett förslag på lagändring som gör det möjligt att ge den anställde personaloptioner utan att vare sig förmånsbeskattning eller arbetsgivaravgifter påförs. Men det gäller inte för alla företag.

Vi ser att de nya personaloptionsreglerna möjliggör ett förenklat, billigare och attraktivare sätt att låta anställda köpa aktier i bolaget och att locka till sig nyckelpersoner. Vi går igenom förutsättningarna för reglerna och jämför dem med de alternativ som finns tillgängliga idag.

Alla bolag betalar i regel någon form av skatt och avgift som bidrag till samhället. Det kallas för CSR (Corporate Social Responsibility). Hur du väljer att kommunicera erlagd skatt kan ha stor betydelse för hur kunder, investerare och samhälle uppfattar ditt varumärke. Betalar du 0 kr i bolagsskatt men samtidigt 10 miljoner kr i form av andra olika skatter och avgifter? Då är du med och bidrar till ca 1000 vårdplatser och 45 förskoleplatser.

Idag är CSR en stor fråga i alla delar i vårt samhälle och vi ser att detta i större utsträckning används i företagens marknadsföring. Vid detta seminarium kommer vi att delge vår syn på hur du kan använda skatt och avgifter för att visa hur du och ditt företag tar ansvar och bidrar till vårt samhälle.

Program
10.45-11.00 Registrering
11.00-12.00 Skatt som marknadsföring
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Nya personaloptionsregler
   
Datum och tid Tisdagen den 21 november 2017, kl. 10.45-14.00
Plats Frenchis övervåning, Rådhuset, Stora Torget 10, Uppsala
Anmälan Klicka här för att anmäla dig
Kontakt Om du har frågor maila Sanna Walsh eller ring 010-212 54 60

Antalet platser är begränsade och vid stort intresse kan vi behöva sätta ett maxtak för deltagare från samma företag. Vi kontaktar berörda personer om en sådan begränsning bli nödvändig.

Välkommen!