Välkommen till vårt seminarium om hur du bygger framtidens kommun!

Kommuner runt om i Sverige står inför stora utmaningar. De måste behålla kvaliteten i välfärden samtidigt som behovet välfärdens tjänster ökar. Detta innebär att kommuner behöver säkerställa rätt yrkeskompetens utifrån ett långsiktigt perspektiv.

För att lyckas måste kommunerna arbeta strategiskt med sin personal- och kompetensförsörjning, men också våga gå från strategi till handling. Hur kan en kommun få kunskap om hur personal- och rekryteringsbehovet ser ut 10-15 år framåt i tiden? Och vad måste kommunerna tänka på då de digitaliserar sin verksamhet - till exempel genom att införa digitala medarbetare som utför administrativa uppgifter?

– "På sex månader skapade och programmerade Trelleborgs kommun en digital medarbetare som handlade försörjningsstöd och fattade beslut i 42 % av de inkomna ärendena."

Under seminariet får ni lyssna på Trelleborgs kommuns före detta arbetsmarknadschef Ola Johnsson som nu finns på PwC och som var med och införde den digitala medarbetaren Trelleborgs kommun.

Så här hjälper vi din kommun

Under frukostseminariet om ”Framtidens kommun” går vi igenom PwC:s modell för peronalframskrivning samt vilka fördelarna är med införandet av den Digitala medarbetaren i verksamheten.

  • Modellen för personalframskrivning ger en bra grund för den framtida kompetensförsörjningsplanen och det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
     
  • Den Digitala medarbetaren visar på ett konkret exempel hur den kommunala välfärden kan utvecklas och hjälpa till att hantera personal- och kompetensförsörjningsutmaningarna.

Är du redo att bygga framtidens kommun? Delta då i vårt seminarium.
 

Program
08.00-08.30 Frukost och mingel
08.30-10.00 Seminarium om Framtidens Kommun
   
Datum och plats Linköping 14 november
Stockholm 24 november, sista anmälningsdag 21 nov.
Gävle 6 december, OBS! Lunchmöte kl 10-13 inkl lunch.
Malmö 16 januari
Växjö 17 januari
Göteborg 25 januari
Jönköping 8 mars
Västerås - mars (datum kommer)
Karlstad - mars (datum kommer)
   
   
Tid Kl 08.00-10.00
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast en vecka innan
Kontakt Om du har frågor maila Ola Johnsson, LinkedIn >>


Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat! 

Mer information om PwC.s verksamhet hittar du här >>


Välkommen!