Utbildning: Skandinavisk moms - 2 dagar
23-24 mars 2020

Kursen vänder sig till dig som hanterar moms i ett eller flera skandinaviska länder och som vill ha närmare kunskap om hantering och optimering av momsen i dessa länder. Kursen är också relevant om momsen hanteras av ett
shared service center.

På kursen kommer du bland annat att:

 • Få ingående kunskap om avdragsrätten i Danmark, Sverige och Norge, bl.a. vad gäller
 • skillnader och likheter mellan länderna. 
 • Få mer kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att man ska ha rätt till avdrag, bl.a. - avseende fakturakrav.
 • Få kunskap om de olika avdragsmöjligheterna, bl.a. om ”fullt avdrag”, ”delvis avdrag” och schablonavdrag.
 • Få kunskap om redovisning av en ”delvis avdragsprocent” i företag med blandad verksamhet och allokering av utgifter.

Dag 1 - 23 mars 2020

Skandinavisk moms - avdragsreglerna 

Den här kursen ger dig ingående kunskap om momsreglerna i Danmark, Sverige och Norge, med särskilt fokus på rätten till avdrag vid köp av varor och tjänster. Vi går igenom både olikheter och likheter mellan länderna, i syfte att ge dig full överblick över avdragsrätten i de skandinaviska länderna. Villkoren för momsavdrag skiljer sig åt mellan länderna. Exempelvis har man olika regler för avdrag i samband med
representation, för utgifter i samband med personalfester och för inköp av mobiltelefoner till anställda, m.m. Kursmaterialet har tagits fram i ett format som gör att det senare kan användas som uppslagsverk vid bedömningen av rätten till avdrag för de inköp ditt företag gör.

Innehåll

 • Allmän undervisning om moms och momssatserna i Danmark, Sverige och Norge
 • I vilka sammanhang man omfattas av momsreglerna
 • Tidpunkter för momsredovisning
 • De olika avdragsmöjligheterna (full, delvis, ingen avdragsrätt)
 • Lagstadgade regler för avdrag samt schablonavdrag
 • Villkor för rätten till momsavdrag, bl.a. fakturareglerna i de olika länderna
 • Avdragsrätten och allokering av utgifter i företag med blandad verksamhet


Dag 2 - 24 mars 2020

Skandinavisk moms - handel med utlandet

Kursen ger dig ingående kunskap om momsreglerna vid handel med utlandet ur ett skandinaviskt perspektiv. Vi går igenom både olikheter och likheter mellan länderna, med syftet att ge dig full överblick över de olika momsreglerna och hanteringen av momsen i de olika skandinaviska länderna. Villkoren för, samt hanteringen av, gränsöverskridande handel
med varor och tjänster varierar från land till land. I vår genomgång får teorin stöd av praktiska exempel.

Kursen omfattar också reglerna för särskilda handelssituationer, såsom intern handel, trepartshandel och kedjetransaktioner, samt vidarefakturering och utlägg. Kursmaterialet har tagits fram i ett format som gör att det senare kan användas som uppslagsverk.

Innehåll

 • Få ingående kunskap om köp och försäljning från respektive till Danmark, Sverige och Norge, bland annat vad gäller skillnader och likheter länderna emellan
 • Få mer kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda när du handlar med utlandet, bland annat vad gäller B2B och B2C, och hur man skiljer mellan varor och tjänster
 • Bli bättre på att tillämpa momsreglerna korrekt, och att på ett korrekt sätt ange om det handlar om köp och försäljning på lokal nivå, eller mellan länder
 • Få kunskap om momsreglerna vid trepartshandel
 • Få kunskap om momsreglerna vid vidarefakturering och utlägg, samt om hur man skiljer mellan dessa
 • Kedjetransaktioner

Utbildningsansvarig är Hanna Jurland, som har arbetat sedan 2011 med momsfrågor på PwC:s skatteavdelning i Malmö. Hanna har tidigare arbetat med momsfrågor i Danmark samt på Skatteverket.

Datum och tid Måndagen, den 23 mars och tisdagen, den 24 mars 2020
Utbildningen börjar kl 09.00 den 23 mars, kaffe serveras från kl 08.30 och vi avslutar utbildningen kl 16.00 den 24 mars 2020.
 
Kostnad Avgiften är 10 990 DKK exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch och kaffe ingår i priset.
 
Dokumentation Dokumentationen kommer att vara på svenska.
Det kommer att finnas goda möjligheter att diskutera specifika frågor med en momsspecialist från respektive PwC Danmark, Sverige och/eller Norge.
 
Plats PwC:s kontor i Köpenhamn
Adress: Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Köpenhamn, Danmark
 
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredag 13 mars 2020.

Anmälan är bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Vid förhinder går det bra att överlåta din plats till en kollega.
 
Kontakt För programinnehåll och upplägg kontakta Hanna Jurland.
Vid praktiska frågor, kontakta Maria Jarlerud.

Välkommen!